Doorlopend krediet

Doorlopend krediet, wat is dat?
Wanneer je binnenkort voor een grote uitgave komt te staan (bijvoorbeeld verbouwing van het huis of nieuwe apparatuur aanschaffen) dan kan deze leningsvorm van pas komen. Je mag dan, tegen bepaalde condities, een bepaald bedrag rood staan. Een veel voorkomende vorm hiervoor is de creditcard.
Zolang je het met de bank afgesproken maximaal leenbedrag (je kredietlimiet) nog niet hebt bereikt, kun je bedragen blijven opnemen tot het maximum van je limiet. Ook bedragen, die je inmiddels hebt afgelost, kun je weer opnieuw opnemen.

Terugbetalen
De bank (kredietverstrekker) komt met je overeen hoe je het bedrag, dat je rood staat, gaat terugbetalen. Meestal eist de bank dat per maand bijvoorbeeld 2% van het negatieve saldo met een minimumbedrag van €45 per maand moet worden afgelost. Op vrijwillige basis mag je ook een hoger percentage aflossen. Je lost dan dus af wat je teveel hebt opgenomen, zodat je op termijn van je schuld af bent.

Rente
Welk rentepercentage mag de bank in rekening brengen voor je doorlopend krediet? Hier zijn wettelijke regels voor. Die regels komen er op neer dat je aan de bank de wettelijke rente (ongeveer 3%) betaalt, verhoogd met een toeslag voor kosten en risico. Die toeslag mag momenteel maximaal 12% zijn, zodat je over het negatief saldo van je doorlopend krediet op dit moment maximaal 15% rente moet betalen. De bank berekent natuurlijk alleen rente over het opgenomen bedrag. Zij brengt de te betalen rente samen met de verplichte aflossing maandelijks bij je in rekening.